Langkah
Berkali aku pergi, untuk meninggalkan semua.

Aku pergi paling tidak ke tempat kegemaran aku cuma. 
Ataupun jika aku terlalu terluka, aku pergi sejauh kaki aku mampu melangkah.
@serigalajadi


Feb, 2015.

No comments:

Post a Comment